of  pages
 
 
 
This is your first scene. Last edited by AistePtakauske, on 04/14/2011. 0 comments. More scene info.

int. ligoninė - alekso palata - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011

Rūta stovi prie Alekso lovos ir susirūpinusi žiūri į jį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Pas mane buvo Marius. Jis žino.

AistePtakauske - on 04/14/2011

rūta

Ką?

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Kad tu - ne Rūta Vasarytė.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Rūtai pakerta kojas.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas (CONT'D)

Jis susirado tą žmogų, kuris man gavo tavo pasą. Spėju, prigąsdino. Tas mane ir išdavė.

AistePtakauske - on 04/15/2011 4 versions.

rūta

O siaube... Kas dabar bus?

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

Aleksas bejėgiškai gūžteli pečiais.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Visko čia prišnekėjo: kad suims tave už disponavimą suklastotais dokumentais, už nusikaltimo slėpimą... O kas jį žino?

AistePtakauske - on 04/14/2011

Rūtai panika.

AistePtakauske - on 04/14/2011

rūta

Ką daryt, Aleksai? Ką man dabar daryt?

AistePtakauske - on 04/14/2011

int. mindaugo namai - svetainė - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

Mindaugas su Greta žaidžia stalo žaidimą. Greta meta kauliuką, padaro kelis ėjimus ant lentos ir suploja rankomis.

AistePtakauske - on 04/14/2011

greta

Laimėjau!

AistePtakauske - on 04/14/2011

Mindaugas šypsodamasis gūžteli pečiais.

AistePtakauske - on 04/14/2011

mindaugas

Nesuprantu, kaip tau visada taip sekasi...

AistePtakauske - on 04/14/2011

greta

Žaidžiam dar kartą!

AistePtakauske - on 04/14/2011

Nelaukdama Mindaugo atsakymo, ruošia lentą naujam žaidimui.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Skamba Mindaugo telefonas. Mindaugas atsiliepia.

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

mindaugas

Klausau.

AistePtakauske - on 04/14/2011

germanas

Tai kaip ta sutartis?

AistePtakauske - on 04/14/2011

mindaugas

Viskas kaip tarėmės. Beliko išverst.

AistePtakauske - on 04/14/2011

germanas

O tai ką, dar neišvertė?

AistePtakauske - on 04/14/2011

mindaugas

Vertimų biuras žadėjo rytoj.

AistePtakauske - on 04/14/2011

germanas

Tai ko tu jų nepaspaudei?

AistePtakauske - on 04/14/2011

mindaugas

O čia taip skubu?

AistePtakauske - on 04/14/2011 3 versions.

germanas

Skubu! Aš naują verslą užsukinėju. Man reikia mano senų patalpų ir transporto.

AistePtakauske - on 04/14/2011 3 versions.

mindaugas

Gerai... Rytoj iš pat ryto nuvažiuosiu į vertimų biurą.

AistePtakauske - on 04/14/2011

germanas

Ir iškart pas mane. Laikas baigt žaist su ta puskvaile Briga.

AistePtakauske - on 04/15/2011 3 versions.

Germanas padeda ragelį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Mindaugas pasižiūri į laikrodį ir skubiai puola rengtis.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Greta žiūri į jį nustebusi.

AistePtakauske - on 04/14/2011

greta

Išeini?

AistePtakauske - on 04/14/2011

mindaugas

Aš greitai. Pabūsi viena truputį. Gerai? Tik, žiūrėk, niekam neatidaryk durų.

AistePtakauske - on 04/14/2011

greta

O tu kur? Ką Rūtai pasakyt?

AistePtakauske - on 04/14/2011

Mindaugas nebegirdi Gretos klausimų - pasiima raktelius ir mauna pro duris.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Greta atsidūsta.

AistePtakauske - on 04/14/2011

greta (CONT'D)

Abudu vienodi...

AistePtakauske - on 04/14/2011

int. germano mašina - salonas - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011

Germanas vairuoja automobilį ir skambina telefonu.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Germanas padeda ragelį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

int. ligoninė - alekso palata - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011

Aleksas glosto panikuojančią Rūtą.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Nusiramink. Aš pasistengsiu, kad Marius kuo ilgiau paliktų tave ramybėje.

AistePtakauske - on 04/14/2011

rūta

Nesąmonė, Aleksai! Pažiūrėk į save: sumuštas, netekęs namų, kaltinamas dokumentų klastojimu! Aš taip daugiau nebegaliu. Aš pati turiu spręsti savo problemas.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Dėl manęs nereikia rūpintis.

AistePtakauske - on 04/14/2011 3 versions.

rūta

Ne, Aleksai, ne! Dėl manęs nebereikia rūpintis. Aš pati savimi pasirūpinsiu.

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

aleksas

Na, kam taip šnekėt? Ką tu gali padaryt?

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

rūta

Galiu rytoj nueit pas Marių ir viską jam papasakot.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Rūta, nekvailiok.

AistePtakauske - on 04/14/2011

rūta

Teisingai sakai. Prisikvailiojau. Laikas baigt žaidimus.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Atsistoja. Aleksas griebia ją už rankos.

AistePtakauske - on 04/14/2011

aleksas

Rūta, tau šokas. Tu dabar negali aiškiai mąstyt.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

rūta

Ačiū tau už viską, Aleksai. Bet aš negaliu amžinai slėptis po tavo sparnu. Laikas man prisiimt atsakomybę už savo veiksmus.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

aleksas

Rūta...

AistePtakauske - on 04/14/2011

Rūta jo nebeklauso - ištraukia ranką iš jo delno ir išbėga iš palatos.

AistePtakauske - on 04/14/2011 3 versions.

int. angaras - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011

Leo apžiūrinėja, kaip Tomas su vyrais paruošė sandėlį. Tomas eina Leo iš paskos, jei kartais dar būtų kokių nurodymų.

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

Įeina Dalius ir Dorondov.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Leo su Tomu iškart pasuka link jų.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo

Ну наконец-то! Мы уже заждались!

AistePtakauske - on 04/14/2011

Paspaudžia Daliui ir Dorondovui rankas.

AistePtakauske - on 04/14/2011

dorondov

Кто отвечает за охрану?

AistePtakauske - on 04/14/2011

Leo rodo į Tomą.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo

Знакомтесь. Томас.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Tomas paspaudžia Dorondovui ranką.

AistePtakauske - on 04/14/2011

dorondov

Скажи своим, чтобы смотрели в оба. А то, понимаешь, у нас тут желающие побегать есть.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

tomas

Далеко не убегут.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo (tomui)

Иди, покажи гостям, где распологаться.

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

Dorondov rodo Tomui, kad paskubėtų.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dorondov

Пошли.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Tomas su Dorondovu išeina.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo (daliui)

Ko taip ilgai?

AistePtakauske - on 04/14/2011

dalius

Pasieniečiai smalsūs pasitaikė.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo

Ko klausė?

AistePtakauske - on 04/14/2011

dalius

Kas tokie? Ko važiuojam?

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

leo

Ką sakėt?

AistePtakauske - on 04/14/2011

dalius

Turistai. Šalies pažiūrėt.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Leo paplekšnoja Daliui per petį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo

Gerai susitvarkėt. Germanui patiks.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Skamba Leo telefonas. Leo astiliepia.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo (į telefoną)

Klausau. ... Andriau! ... Koks malonus siurprizas! Nesitikėjau taip greitai. ... Susitikt? ... Dabar? ... Ne, ne, galim ir dabar. ... Kur? ... Važiuoju.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Leo padeda ragelį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo (daliui)

Turiu vieną skubų reikaliuką. Susitvarkysit?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Dalius gestu parodo, kad nereikėjo net klausti.

AistePtakauske - on 04/14/2011

leo

Jei kas, iškart skambink.

AistePtakauske - on 04/14/2011

Išeina.

AistePtakauske - on 04/14/2011 2 versions.

Grįžta patalpas apžiūrėję Tomas ir Dorondov.

AistePtakauske - on 04/14/2011

dalius

Ну, как помещение?

AistePtakauske - on 04/14/2011

Dorondov išsiima telefoną ir renka numerį.

AistePtakauske - on 04/14/2011

dorondov

Звоню шефу, пусть зовет покупателя.

AistePtakauske - on 04/14/2011

ext. bėga laikas - naktinio miesto vaizdai

AistePtakauske - on 04/14/2011

int. angaras - vakaras

AistePtakauske - on 04/14/2011

Prie išėjimo budi kampuotas vyrukas. Prie jo prieina Dalius.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Visur tvarka. Važiuoju pas Germaną.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Daliau jau ruošiasi eiti pro duris, kai pasigirsta isteriškas moterų klyksmas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius (CONT'D)

Žiūrėk duris!

AistePtakauske - on 04/15/2011

Bėga prie čiužinio, nuo kurio sklido klyksmas. Ten jau stovi Tomas.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius (CONT'D)

Kas daros?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius užjaučiamai žiūri į susikrimtusį Mindaugą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Rūta grįžta namo. Jai ant kaklo iškart puola Greta. Rūta stipriai ją apkabina, o paskui apsidairo po butą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Pagaliau!

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Tu viena?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Greta linkteli.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

rūta (CONT'D)

O kur Mindaugas?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

greta

Išėjo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Kur?

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Nesakė.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Labai supyko, kai aš išėjau?

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Nuliūdo. Jam tavęs trūksta. Jis labai tave myli.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Rūta glosto ir bučiuoja Gretą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Žinau, Gretute, žinau... Jis vertas žymiai daugiau. Bet aš nieko negaliu padaryti... Tiesybę žmonės sako: nelaimė viena nevaikšto.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Vėl kas nors atsitiko?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Rūta palinksi galva.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Atėjo laikas klot kortas ant stalo.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

greta

Čia gerai ar blogai?

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Pagyvensim - pamatysim.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Greta guodžiamai glosto Rūtą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Viskas bus gerai.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Rūta dėkingai apkabina Gretą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Angele tu mano. Kaip aš be tavęs?

AistePtakauske - on 04/15/2011 3 versions.

Rūta susigraudina prisiminusi, kad reikės atiduoti Gretą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta (CONT'D)

Žinai, ką? Tu teisi! Jei galvosim, kad viskas bus gerai, tai taip ir bus. Mes visi turime laikytis išvien.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Greta linksmai linksi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta (CONT'D)

O kad Mindaugas nepamirštų, kaip mes jį mylim, mes jam padarysim staigmeną.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Greta visa suspurda iš džiaugsmo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Kokią?

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Tokią, kaip pirmą kartą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. prokuratūra - mariaus kabinetas - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius su Mindaugu įeina į kabinetą. Marius net neuždaręs durų eina prie reikalo.

AistePtakauske - on 04/15/2011 3 versions.

marius

Klausyk, tu nori man asmeninį gyvenimą sugriaut? Jei čia vėl viena iš tavo sąmokslų teorijų...

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Dalius stovi prie mašinos su atidaryta bagažine. Tomas su kampuotu vyruku išneša iš angaro suvyniotą mirusios merginos kūną ir krauna jį į bagažinę.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Žinot, kur vežt?

AistePtakauske - on 04/15/2011

vyrukas

Ne pirmas kartas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Dalius linkteli ir pasižiūri į laikrodį.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Gerai. Važiuoju pas Germaną. Papasakosiu apie jūsų žygius.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Prie ko čia mūsų? Aš jos net pirštu nepaliečiau.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Žinau. Ruskiai ją sudaužė, kai pabėgt ketino.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Iki mirties?

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

O kaip kitaip su jomis? Gaila tik, kad atsakyt kaip už gerą reikės.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Mums?

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

O kam daugiau? Tu ją gyvą gavai.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Aš ją gavau leisgyvę.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius

O kas aiškinsis?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Tomas nežino, ką sakyt.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Andrius sėdi prie baro ir geria alų. Prieina Leo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo

Kaip malonu dirbti su tikru profesionalu.

AistePtakauske - on 04/15/2011

andrius

Kur pinigai?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

leo

Pirmiau kėdės, paskui pinigai. Ką sužinojai?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

andrius

Rūta Vasarytė mirusi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo

Ką?

AistePtakauske - on 04/15/2011

andrius

Prieš dešimt metų. Nuo perdozavimo. Jus dominantis asmuo naudojasi ne savo vardu.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo

Tada koks jos tikras vardas?

AistePtakauske - on 04/15/2011

andrius

Kaip tik tai ir aiškinamės.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo

Kai išsiaiškinsi, iškart praneši man.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Padeda ant baro voką.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo (CONT'D)

O čia paskatinimo dovanėlė. Kad greičiau galvotųsi.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Išeina.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Andrius pasiima voką ir įsideda į vidinį švarko kišenių.

AistePtakauske - on 04/15/2011

ext. angaras - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius sėdi ant sofos. Jis ką tik pakalbėjo telefonu su Mindaugu. Padeda ragelį ir susimąsto.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Įeina pasipuošusi Brigita.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Na kaip?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius pasižiūri į ją, nusišypso, prieina, apkabina ją ir bučiuoja.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

tomas

Nežinau... Užkliuvau eidamas pro šalį. Liepiau susirinkt kojas. Ji nejuda. Pasilenkiu pažiūrėt, o ji jau atšalus.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Pasitrauk.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Pasilenkia prie čiužinio. Ant jo tįso Dorondovo sumušta mergina. Dalius patikrina jos puslą ir atsistoja.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius (CONT'D)

Užsilėnkė... Germanui stogą nuraus...

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

ext. gatvė - prie vertimų biuro - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Mindaugas išeina iš vertimų biuro su sutartimi po pažastimi. Išsitraukia telefoną ir renka numerį.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Marka, tu dar darbe? Niekur neik. Atvarau. Čia skubu.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Padeda ragelį ir eina į mašiną.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. brigitos namai - svetainė - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Klausyk, mažute... O gal tu viena nueik?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

brigita

Nu čia dabar? Čia gi tavo mintis buvo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Žinau, žinau... Bet man labai reikia nuvažiuot į darbą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Dabar? Tu matei, kiek valandų?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Tu gi žinai, koks mano darbas. Nusikaltėlių darbo diena nenormuota.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Brigita sunkiai atsidūsta.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Man kartais atrodo, kad tavo nusikaltėliai tau svarbesni už mane.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

marius

Man visų svarbiausia, kad tu ir visi man brangūs žmonės būtų saugūs.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Tada ateik dirbt pas mane.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius nusijuokia.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Pas tave?

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

O ką? Aš gi dabar neturiu apsaugos vado. Galėtum mane saugoti.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Aš ir taip tave saugau.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Bet galėtum dar ir gaut už tai pinigus.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Ne pinigai esmė.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

O kas?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Teisingumas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Brigita atlaidžiai atsidūsta.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Oi, ir iš kur tu toks atsiradai?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Koks?

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Teisingas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Galvojau, kaip tik dėl to manimi didžiuojiesi.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

brigita

Tai kas iš to, kad didžiuojuosi, jei tavęs niekad šalia nebūna.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Pažadu suktis, kaip galiu. Gal dar spėsiu grįžt iki spektaklio.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

brigita

Aha, spėsi... Jei aš bombą teatre padėčiau, tada gal ir spėtum.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Marius vėl bučiuoja Brigitą.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

marius

Ne kažink ką...

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Aš galiu pamatyt?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Jo... Gali... Rytoj paprašysiu, kad Andrius padarytų tau jos dosjė kopiją.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tik dabar pamatome, kad Andrius klausosi pokalbio prie pravirų durų. Išgirdęs savo vardą, jis iškart tyliai mauna kuo toliau nuo Mariaus kabineto.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius (CONT'D)

Man patinka tavo jumoro jausmas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Išeina.

AistePtakauske - on 04/15/2011

brigita

Aš nejuokauju. Lengvai neatsipirksi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. restoranas - baras - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Gerai. Atsikratot jos staigiai ir iškart atgal. Kad daugiau nieks pasilaksyt nesugalvotų. Nereikia mums daugiau nuostolių.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tomas su vyruku užtrenkia bagažinę.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius (CONT'D)

Nedėkit į kelnes. Paaiškinsiu aš viską Germanui. Gal pasigailės. Viskas , nebetempkit gumos.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Eina į savo mašiną.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tomas su vyruku sėda į mašiną su merginos lavonu ir nuvažiuoja.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. prokuratūra - mariaus kabinetas - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Ne teorija. Germanas neršia. Rytoj iš pat ryto sutarties reikalauja. Man reikia įrangos.

AistePtakauske - on 04/15/2011 3 versions.

marius

Atrodo, jam užpakalis dega.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Sakė, naują verslą pradeda. Reikia patalpų, mašinų...

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Naują verslą, sakai...

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Jei aš pas jį ryte nenuvažiuosiu, jis pats pas mane atvažiuos. Turim būt pasiruošę.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Jei turim, tai būsim.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Reikia viską iki smulkmenų apgalvot. Negali būt jokių užskirtimų.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Nusiramink tu gal... Ne pirma diena dirbam. Ko tu toks kaip ant adatų?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Mindaugas sunkiai sudrimba kėdėje ir nusivylęs pakrato galvą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. mindaugo namai - svetainė - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Rūta vėl kažkur išbėgo žodžio nepasakiusi. Vėl kažkokios paslaptys. Marka, aš daugiau nebegaliu. Aš turiu viską išsiaiškint.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Pakentėk. Lašas po lašo... Aš jau išsiaiškinau, kas jai pasą gavo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Kas?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Kas, kas? Mūsų atsargos supermenas. Aleksas Geryba.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Kodėl jis taip rizikavo?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

marius

Atseit, dėl to kad Rūtos gyvybei grėsė pavojus.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

mindaugas

Koks pavojus? Nuo ko?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Kaip tik dabar ir aiškinuosi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Ką jau sužinojai?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Marius pasimuisto, su gailesčiu pasižiūri į besikankinantį Mindaugą, bet neišsiduoda.

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Ne kažin ką...

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Aš galiu pamatyt, ką turi?

AistePtakauske - on 04/15/2011

marius

Aišku. Rytoj paprašysiu Andriaus, kad padarytų tau jos dosjė kopiją.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tik dabar pamatome, kad Andrius klausosi pokalbio už pravirų durų. Išgirdęs savo vardą, jis tyliai mauna kuo toliau nuo Mariaus kabineto.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. germano namai - svetainė - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Germanas su Daliumi sėdi prie stalo ir aptarinėja dienos žygį. Germanas akivaizdžiai patenkintas tuo, ką pasakoja Dalius.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Prisipažinsiu, padarei man įspūdį. Meistriškai suvaldei situaciją. Nepraradai cinkelio. A?

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Draugiškai kumšteli Dalių. Jis patenkintas nusijuokia.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Tai gal jau įrodžiau ko vertas? "Šeštu" daugiau, tikiuosi, nereikės būt.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Nereikės, nereikės. Nebijok. Neduosim pražūt tavo talentui.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Dalius išdidžiai šypsosi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas (CONT'D)

Tai ką, viskas? Galim kviest pirklius!

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius

Jo... Galim... Tik matai... Pervežimo metu krovinys šiek tiek nukentėjo...

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Germanas iškart sunerimsta.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Ta prasme?

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Mes pakeliui stabtelėjom degalinėje, ir pora gražuolių bandė bėgt.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

germanas

Pabėgo?!

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius

Aišku, nepabėgo! Kas jas paleis? Tik turėjom panaudot jėgą. Viena neatlaikė.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Kaip suprast "neatlaikė"?

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Mirė.

AistePtakauske - on 04/15/2011

ext. sąvartynas - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tomas su kampuotu vyruku atvažiuoja į sąvartyną, išlipa iš mašinos, išima iš bagažinės merginos kūną ir numeta jį ant žemės. Tomas ima iš bagažinės kastuvus.

AistePtakauske - on 04/15/2011

vyrukas

Graži merga buvo. Gaila, kad taip išėjo... Neturėjau net kada pasidžiaugt.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tomas susierzinęs įbruka kastuvą vyrukui į rankas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Mažiau svaik. Turim kuo greičiau grįžt.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Tomas su vyruku pradeda kasti duobę.

AistePtakauske - on 04/15/2011

vyrukas

Tikiuosi, mūsų Germanas taip nekas.

AistePtakauske - on 04/15/2011

tomas

Baik pūliuot. Dalius jam viską paaiškins.

AistePtakauske - on 04/15/2011

vyrukas

Žiūrėk, kad jis Daliui nepaaiškintų...

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. germano namai - svetainė - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Įsiutęs Germanas griebia Dalių už atlapų.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Kaip tai mirė?

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Ruseliai persistengė. Aš čia niekuo dėtas!

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Kas tau buvo pasakyta? Važiuok tiesiai į vietą. Niekur nestok.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Taigi patys ruskiai sustot paprašė. Ramiai visos sėdėjo. Pasieniečiams kaip didelės arabus pūtė. Iš kur aš žinojau, kad taip bus?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Germanas už atlapų sviedžia Dalių link durų.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Važiuok į sandėlį! Jei dar kas nors panašaus pasikartos...

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

dalius

Nepasikartos, Germa! Pažadu. Aš pats viską į savo rankas perimsiu.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

germanas

Ne! Aš viską į savo rankas perimsiu! Užteks pasitikėt visokiais idiotais!

AistePtakauske - on 04/15/2011 3 versions.

dalius

Germa, nevaryk. Padariau viską, kaip sakei.

AistePtakauske - on 04/15/2011

germanas

Šūdą tu padarei! Autobuso pavairuot, ir tai nesugebi. Dink iš čia, kol aš tavęs paties neliepiau padaryt!

AistePtakauske - on 04/15/2011

Dalius nepatenkintas ir išsigandęs išeina.

AistePtakauske - on 04/15/2011

int. mindaugo namai - svetainė

AistePtakauske - on 04/15/2011

Namo grįžta pavardęs Mindaugas. Namuose prieblanda. Skamba romantiška muzika. Mindaugas nustebęs. Jis nusirengia paltą, padeda į spintą portfelį ir nedrąsiai įeina į svetainę. Svetainėje dega žvakės. Jį pasitinka seksualiai apsirengusi Rūta su dviem taurėmis vyno. Vieną jų ji paduoda Mindaugui ir susidaužia su juo.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

rūta

Už tave.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

mindaugas

Kokia proga?

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Ta proga, kad esi mano gyvenime.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Karštai bučiuoja Mindaugą į lūpas.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

mindaugas

Net nežinau, ką pasakyt...

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Nieko nesakyk. Aš viską pasakysiu. Aš žinau, kaip tau su manimi kartais būna sunku. Aš matau. Bet tu kantriai su viskuo taikstaisi.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

mindaugas

Rūta...

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Palauk. Leisk man pabaigt. Aš per retai tau sakau, koks tu man svarbus. Tu man svarbus, Mindaugai. Aš nenusipelniau tavo kantrybės ir palaikymo. Bet aš tave myliu. Man tavęs reikia. Ir aš nenoriu tavęs prarast.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

mindaugas

Nebijok, neprarasi. Aš irgi tave myliu. Tokią, kokia esi.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Bučiuoja Rūtą. Bučinys užsitęsia.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta (už kadro)

Tai gal jau einam valgyt?

AistePtakauske - on 04/15/2011

Mindaugas pasisuka į Gretos balso pusę ir pamato šventiškai padengtą stalą su garuojančia vakariene.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Siurprizas!

AistePtakauske - on 04/15/2011

Mindaugas juokiasi.

AistePtakauske - on 04/15/2011

rūta

Prisimeni, nuo ko viskas prasidėjo?

AistePtakauske - on 04/15/2011

mindaugas

Prisimenu. Jūs mane visaip gąsdinot.

AistePtakauske - on 04/15/2011

greta

Mes kaip šeima - mama, vaikas ir tėtis!

AistePtakauske - on 04/15/2011

Visi juokiasi ir sėda prie stalo.

AistePtakauske - on 04/15/2011

ext. germano namai - kiemas - vakaras

AistePtakauske - on 04/15/2011

Nepatenkintas Dalius išeina iš Germano namų ir pamato, kaip į kiemą įvažiuoja Leo mašina. Leo išlipa iš mašinos, bet Daliaus nemato, nes susidomėjęs kalba telefonu.

AistePtakauske - on 04/15/2011

leo (į telefoną)

Kaip, kaip tu pasakei? Aleksas Geryba gavo Rūtai Vasarytei pasą? Šventasis Aleksas nusipirko perdozavusios narkomanės pasą?

AistePtakauske - on 04/15/2011 4 versions.

Leo juokiasi ir eina link namo.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

Dalius iškart slepiasi už namo kampo.

AistePtakauske - on 04/15/2011 2 versions.

leo (Į telefoną)

Andriau, ačiū. Su tavimi nepaprastai smagu dirbti.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Leo įeina į namą.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Dalius patenkintas palinguoja galva.

AistePtakauske - on 04/15/2011

dalius

Dar pažiūrėsim, kas ką sugeba.

AistePtakauske - on 04/15/2011

Eina link mašinos.

AistePtakauske - on 04/15/2011