Hallo Stranger!

We haven't met yet! Register to start writing screenplays online.

Quick pitch

Ang Biblya ang ang pagtuklas ng pinakamahalagang berso ng Biblya.

Project Type: Not Yet Specified.

This project's owner invites everyone to work on this project! Collaboration-ville or bust!

Recent changes

LaarniMallari deleted dialogue in "This is your first scene." on 02/23/2011. LaarniMallari made 59 other changes. more
Mina
Sigurado ka na bang pupunta ka sa bahay na iyon? ano ka ba parang haunted haouse yung bahay na yun! Patay na ang lola mo kaya ano pang dapat punatahan mo dun? Tanging ang katulong lang nya ang nadoon. Nakakatakot pa yung katulong nya, parang mangkukulam. Kaya wag ka na ngang pumunta doon Please!
LaarniMallari added dialogue in "This is your first scene." on 02/19/2011. LaarniMallari made 15 other changes. more
Mark
Seryoso ka yata
LaarniMallari added dialogue in "This is your first scene." on 02/18/2011. LaarniMallari made 110 other changes. more
manang sonya
Nasa kwarto ng lola mo.
 

Anyone can join this project.

 

Read: Outline | Scenes | Screenplay

Discuss: Forum | Notes

More: Permissions

Stats view all stats

8

pages

1

scene

0

comments

109

elements

繁體中文 | Deutsch | English | Español | Français | suomi | עברית | Italiano | 日本語 | Nederlands | Pirate | Polski | Português | русском | Svenska |