Ciao Stranger!

We haven't met yet! Register to start writing screenplays online.

Quick pitch

It's a emotional 10 minute film intended for the SineBata competition. Its written in our native language and is about the struggles of Britney, a naive 14 year old orphan. Which changes how she grows up.

Project Type: Short Film (15 min)

This project's owner would like a little help on parts of the project.

Recent changes

xoxox inserted an action in "Scene 11" on 04/27/2012. xoxox made 57 other changes. more
Group hug. Other appear. Play reunion with nice sounds.
pinktooth14 edited an action in "Scene 7" on 04/27/2012. more
Taylor and Tammi bored. Britney sweeping, goes to Sandra.
xoxox added dialogue in "Scene 8" on 04/27/2012. xoxox made 12 other changes. more
sandra
Bakit ho?
pinktooth14 edited dialogue in "This is your first scene." on 04/27/2012. more
britney VO (CONT'D)
Kaming amin na magkakapatid ay maagang naulila dahil sa isang aksidente. Nagkawatakwatak ang aming pamilya, ang bunsong si Dahlia ay inampon ng kanyang ninang at di na namin nakita. Si Ate Taylor at Tammin naman ay kinuha ng tiya namin sa London. Ako, si Risa at ang panganay na si Ate Sandra ay naiwan sa aming lola na namatay din sa malubhang karamdaman. Ngunit hindi pinaalam ng Ate Sandra sa iba, dahil sa takot na paghihiwalayin kaming tatlo. Bumalik kami sa dati naming tahanan at siya ang tumayong nanay saming dalawa.
xoxox added dialogue in "Scene 7" on 04/27/2012. xoxox made 2 other changes. more
britney
Sige na ate. Ilang araw kanang di kumakain.
 

Anyone can join this project.

 

Read: Outline | Scenes | Screenplay

Discuss: Forum | Notes

More: Permissions

Writers

Stats view all stats

8

pages

11

scenes

0

comments

119

elements

繁體中文 | Deutsch | English | Español | Français | suomi | עברית | Italiano | 日本語 | Nederlands | Pirate | Polski | Português | русском | Svenska |