Hoi Stranger!

We haven't met yet! Register to start writing screenplays online.

Project Type: Not Yet Specified.

This project's owner invites everyone to work on this project! Collaboration-ville or bust!

Recent changes

Andreashoso edited dialogue in "This is your first scene." on 10/06/2014. Andreashoso made 1 other comment and 4 other changes. more
gudrun, voice over
Den andre måten å bla i ukesarkivet er via TV-Guiden. Trykk MENY på fjernkontrollen og velg TV-guide i menyen. Trykk OK for å åpne TV-guiden og velg en tv-kanal som har Ukesarkiv- ikonet. Trykk OK når du står på ønsket kanal. Velg deretter Ukesarkiv i den lille menyen som dukker opp på skjermen. Nå vil TV-Guiden vise programmer som har gått tidligere i uken og som er tilgjengelige for visning. Enkelt og greit dersom du ikke er helt sikker på hva du vil se. Du blar bakover ved å trykke pil til venstre og høyre på fjernkontrollen. Man kan også hoppe 24 timer fremover og bakover ved å bruke den røde og grønne knappen på fjernkontrollen. Velg ønsket program og trykk OK. Nå starter programmet. God fordøyelse!
theatovshus edited dialogue in "This is your first scene." on 10/06/2014. theatovshus made 9 other changes. more
gudrun, voice over
Den andre måten å bla i ukesarkivet er via TV-Guiden. Trykk MENY på fjernkontrollen og åpne TV-guiden. Trykk OK for å åpne en meny og velg Ukesarkiv. Det vil nå åpnes en TV-Guide som viser programmer som har gått tidligere i uken og som er tilgjengelige for visning. I TV-Guiden kan du bla deg en uke bakover og du vil se hvilke programmer som har gått. Enkelt og greit dersom du ikke er helt sikker på hva du vil se. Du blar bakover
(og fremover?)
ved å trykke pil til venstre og høyre på fjernkontrollen. Man kan også hoppe 24 timer fremover og bakover ved å bruke den røde og grønne knappen på fjernkontrollen. Velg ønsket program og trykk OK. Nå starter programmet. God fordøyelse!
theatovshus edited dialogue in "This is your first scene." on 10/06/2014. theatovshus made 15 other changes. more
GUDRUN,VOICE OVER
Den andre måten å bla i ukesarkivet er via TV-Guiden. Trykk MENY på fjernkontrollen og åpne TV-guiden. Trykk OK for å åpne en meny og velg Ukesarkiv. Det vil nå åpnes en TV-Guide som viser programmer som har gått tidligere i uken og som er tilgjengelige for visning. I TV-Guiden kan du bla deg en uke bakover og du vil se hvilke programmer som har gått. Enkelt og greit dersom du ikke er helt sikker på hva du vil se. Du blar bakover
(og fremover?)
ved å trykke pil til venstre og høyre på fjernkontrollen. Man kan også hoppe 24 timer fremover og bakover ved å bruke den røde og grønne knappen på fjernkontrollen. Velg ønsket program og trykk OK. Nå starter programmet. God fordøyelse!
 

Anyone can join this project.

 

Read: Outline | Scenes | Screenplay

Discuss: Forum | Notes

More: Permissions

Writers

Stats view all stats

2

pages

1

scene

1

comment

17

elements

繁體中文 | Deutsch | English | Español | Français | suomi | עברית | Italiano | 日本語 | Nederlands | Pirate | Polski | Português | русском | Svenska |