Привет Stranger!

We haven't met yet! Register to start writing screenplays online.

Quick pitch

Story of the Employer

Project Type: Not Yet Specified.

This project's owner invites everyone to work on this project! Collaboration-ville or bust!

Recent changes

MewBank added an action in "SCENE 7" on 01/02/2015. MewBank made 73 other changes. more
Binalikan niya ng ngiti si Rowena at binigyan ng thumbs-up. Tiningnan niya ang hawak-hawak na documents; ang mga utang ng kumpanya ay nabayaran na. Binato niya ang mga papel sa hangin at sumayaw na parang sinaniban. Sumabay sa pagsayaw ang si Rowena. CUT TO sa office naman ng mga employees...• Maingay dahil marami nang nagsibalikan na mga employees.• Low angle shot. Pumasok ang boss with force ulit• Panning shot. Lahat tumahimik• Medium close up ng boss at cut away sa wine.Boss: (Naglabas ng wine)• Panning shot ng mga employees.Employees: (Party party!)• Medium close up ng secretary.Secretary: (Nilabas ang mga wine glasses at binigyan ang lahat)• Extreme close up sa pag-aabot ng wine glasses.• Mediun close up ng boss.Boss: Maraming clients-- Mataas na sales-- Satisfied na mga customers—CHEERS PARA SA KOINIA!• Wide shot ng office. • (Cheers!) • Medium close up ni E1 E1: Groupie naman tayo, guys! • Wide shot ng office Employees: (go na go) • (Click!) • Story ended with a groupie.
MewBank added a new scene titled "SCENE 3" on 01/02/2015. MewBank made 27 other changes. more
MewBank created this project! on 01/01/2015. more
 

Anyone can join this project.

 

Read: Outline | Scenes | Screenplay

Discuss: Forum | Notes

More: Permissions

Stats view all stats

5

pages

7

scenes

0

comments

68

elements

繁體中文 | Deutsch | English | Español | Français | suomi | עברית | Italiano | 日本語 | Nederlands | Pirate | Polski | Português | русском | Svenska |